Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Kasa fiskalna

Ostatni rok zwolnienia z kas fiskalnych?
Zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej, do tej pory okrajane z każdym rokiem, miały zgodnie z rozporządzeniem kończyć się wraz z 31 grudnia 2016r. Oznaczało to, że każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, musiałby używać kasy fiskalnej – od 2017 r. bez żadnych wyjątków.
Pojawił się jednak projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 29.09.2016r (strona Rządowego Centrum Legislacji z opublikowanym projektem). Utrzymano w nim limit kwotowy obrotu, po przekroczeniu którego trzeba stosować kasę fiskalną – 20 tys. zł.
kasa_fiskalna_inhouse
Podtrzymano dotychczasowe i wprowadzono nowe warunki, które muszą spełnić podatnicy, którzy chcą być zwolnieni z obowiązku stosowania kas:

  • sprzedaż wysyłkowa-fiskus oczekuje danych z rachunku bankowego; konieczne do skorzystania ze zwolnienia będzie więc, aby najpóźniej do końca przyszłego roku przedsiębiorca dokonujący sprzedaży wysyłkowej oraz świadczący usługi na rzecz osób fizycznych upoważnił swój bank czy SKOK do przekazywania informacji o wszystkich transakcjach na rachunku fiskusowi;
  • wynajem i usługi związane z nieruchomościami – konieczność przyjmowania płatności wyłącznie na rachunek w banku lub w SKOK-u albo za pośrednictwem poczty, z ewidencji transakcji
    oraz z dowodów dokonania wpłat musi jasno wynikać,
    dla kogo i za co jest płatność.

Nowy projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju – Koniec z papierowymi paragonami

Zgodnie z projektem, sprzedawcy już od początku 2018 r. powinni posiadać nowe kasy fiskalne przystosowane do przesyłania ewidencji on-line bezpośrednio do fiskusa. Ewidencja z kas fiskalnych będzie powiązana ze strukturami logicznymi jednolitego pliku kontrolnego (JPK).
Projekt ten jest obecnie konsultowany (Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju z 17 sierpnia 2016r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji).