Usługi Rachunkowe Katarzyna Sypek

Usługi Rachunkowe Katarzyna Sypek

ul. Św. Gertrudy 18/2

31-048 Kraków

e-mail: katarzynasypek@op.pl
tel. 508 108 745
numer SWBR 48/2015

W ramach prowadzonej działalności, oprócz kompleksowej obsługi rachunkowo-podatkowej przedsiębiorstw indywidualnych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, oferuję również:

 • doradztwo i opiniowanie w zakresie rachunkowych rozwiązań podziałów, fuzji i przejęć spółek prawa handlowego, ocenę synergii ekonomicznej oraz konsekwencji podatkowych z nimi związanych;
 • opiniowanie planów przekształcenia i połączenia jednostek na zlecenie sądów;
 • ekspertyzy sądowe w zakresie rachunkowości, finansów i podatków;
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania;
 • kontrolę transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej;
 • sporządzanie polityki rachunkowości;
 • obsługę kadrowo-płacową pracowników i innych form zatrudnienia;
 • opracowanie planu finansowego do biznesplanu;
 • finansowy audyt funduszy unijnych;
 • nadzór nad przyjętą strategią biznesową;
 • prezentację i opiniowanie sytuacji finansowej i majątkowej podmiotów;
 • organizację kontroli wewnętrznej sektora prywatnego.

Posiadam certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz tytuł dyplomowanego księgowego.

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie rachunkowości i finansów oraz podatków.