Biuro Rachunkowe Efekt Ewa Mazurowska

Biuro Rachunkowe Efekt Ewa Mazurowska
37-450 Stalowa Wola, Al.Jana Pawła II 9/81
tel. 530 695 669
e-mail: biuro@biuro-efekt.com
numer SWBR 56/2015

efekt_biuro_rachunkowe_logo

Biuro oferuje prowadzenie:

 • księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu,
 • ewidencji środków trwałych,
 • akt osobowych pracowników.

Oferujemy sporządzanie i rozliczanie:

 • miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • rocznych rozliczeń dla właścicieli firm i osób fizycznych,
 • list płac oraz deklaracji pracowniczych,
 • dokumentów do ZUS oraz Urzędów Skarbowych,
 • umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło.

KSIĘGOWOŚĆ:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów i kosztów eksploatacyjnych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, m.in. VAT-7, VAT-UE i ich przesyłanie do urzędów skarbowych,
 • sporządzanie przelewów do US,
 • roczne rozliczenia dla właścicieli firm i osób fizycznych nie prowadzących działalności.

PŁACE I KADRY:

 • sporządzanie list płac,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji pracowniczych ZUS IMIR i PIT-11, PIT-4R do US,
 • przesyłanie dokumentów do ZUS drogą elektroniczną (program Płatnik),
 • sporządzanie przelewów do ZUS,
 • sporządzanie umów o pracę oraz aneksów, a także świadectw pracy,
 • zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 • sporządzenie i rozliczanie umów cywilno-prawnych, m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło.