Aktualności

Odpowiedź SWBR na działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Biura Rachunkowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Współpracujących Biur Rachunkowych pragną stanowczo zaprotestować przeciwko pojawiającym się w mediach informacjom, jakoby księgowi oraz Biura Rachunkowe byli oszustami świadczącymi na szkodę klienta usługi doradztwa podatkowego. Ta medialna, nie poparta faktami, a jedynie nieprawdziwymi i zmanipulowanymi informacjami nagonka na Biura Rachunkowe, rozpętana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych godzi w dobre imię profesjonalnych Biur Rachunkowych. Nieprawdą jest jakoby Biura Rachunkowe z premedytacją dokonywały "błędnych rozliczeń podatkowych" i nie brały za to odpowiedzialności. To właśnie Biura Rachunkowe sporządzają zeznania podatkowe swoich klientów i w najlepszym interesie obu stron ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Tarcza antykryzysowa

Nasze Stowarzyszenie jako członek Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku Przedsiębiorców wspólnie z wieloma innymi organizacjami zwróciło się do Rzecznika o przestawienie Premierowi rozwiązania, które jest niezbędne dla nas wszystkich czyli całkowite zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorców bez żadnych warunków. W załączniku pismo, trzymajcie kciuki!!! CZYTAJ WIĘCEJ »

Jak ZUS szuka pieniędzy u uczciwych przedsiębiorców?

Gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ta stara maksyma staje się ponownie aktualna w związku z działaniami podejmowanymi przez ZUS, a uderzającymi zdaniem SWBR w uczciwie działających przedsiębiorców. Do naszego stowarzyszenia docierają napływające z całego kraju doniesienia księgowych oraz właścicieli biur rachunkowych o szczegółowych kontrolach zwolnień lekarskich oraz prawidłowości ich wykorzystania oraz o negatywnych skutkach takich działań dla przedsiębiorców i ich pracowników. Działań, które w ocenie SWBR balansują na krawędzi polskiego prawa i które mogą być uznane za nękanie przedsiębiorców. CZYTAJ WIĘCEJ »

Ulga na start – pułapka na przedsiębiorców

O co chodzi w „uldze na start” W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy umożliwiające nowym przedsiębiorcom niepłacenie składek społecznych przez pierwsze pół roku. W praktyce oznacza to obecnie oszczędność 183,90 PLN miesięcznie. Przez pierwsze 6 miesięcy przedsiębiorca zmuszony jest opłacać jedynie składki zdrowotne w wysokości 319,94 PLN miesięcznie. Dzięki temu wcześniej istniejący okres obniżonych obciążeń zusowskich wydłużył się z 24 do 30 miesięcy (nadal można skorzystać z istniejących wcześniej przepisów o „małym” ZUS przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej). Opisane powyżej udogodnienie i zachęta dla przedsiębiorców stało ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Podmioty powiązane. Ceny Transferowe

W obowiązujących przepisach ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) znajdują się zapisy, dotyczące sporządzanie dokumentacji w przypadku transakcji dokonywanych przez podmioty powiązanie. Kiedy mamy do czynienia z podmiotami powiązanymi? Otóż częściej niż może się nam wydawać. Wyróżniamy trzy rodzaje powiązań: kapitałowe, osobowe, rodzinne. Odwołując się do regulacji art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych , z podmiotami powiązanymi mamy do czynienia gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu ... CZYTAJ WIĘCEJ »

CIT 15% – czy warto przekształcać się w spółkę z o.o. żeby płacić mniejszy podatek?

Zgodnie ze zmianami, które czekają nas od nowego (2017) roku, będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 19% oraz 15%. Może zaczniemy jednak od tego kto jest podatnikiem podatku CIT, czyli kogo ta zmiana dotyczy: osoby prawne, czyli wymienione jako osoby prawne w kodeksie spółek handlowych spółki prawa handlowego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, a także inne osoby prawne np fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie, spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne) w organizacji, spółki komandytowo – akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jednostki organizacyjne ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Sprzedaż przedsiębiorstwa. Skutki w VAT, PIT i PCC

W rzeczywistości gospodarczej często spotykamy się ze zbyciem przedsiębiorstwa jako całości lub też jakiejś jego części. Przez zbycie rozumiemy tu zarówno sprzedaż, jak i darowiznę, czy wniesienie przedsiębiorstwa jako wkład niepieniężny do spółki. Każda z tych czynności wywoła określone skutki podatkowe. A co to takiego to Przedsiębiorstwo... Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przez przedsiębiorstwo rozumiemy: zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Czym te składniki są, znajdujemy w dalszej części definicji, jest to w szczególności: nazwa przedsiębiorstwa, własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, towarów, materiałów, wyrobów, a także ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Opodatkowanie dochodu z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi

Wykonujesz pracę na rzecz innej osoby, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej? Nie wiesz jak to formalnie załatwić żeby nie mieć kłopotów z Urzędem Skarbowym? Najprostszą forma jest sporządzeniu umowy o dzieło. Umowa taka nie podlega oskładkowaniu ZUS, będzie tylko opodatkowana podatkiem dochodowym. Czym jest umowa o dzieło Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Odpowiedzialność współmałżonka – czyli kto zapłaci nasze długi wobec fiskusa (co daje rozdzielność majątkowa)

Kilka słów na temat odpowiedzialności współmałżonka za nasze zobowiązania podatkowe Po zawarciu związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która to oznacza, że z chwilą zawarcia małżeństwa przedmioty majątkowe nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich stanowią majątek wspólny. Poza majątkiem wspólnym małżonkowie posiadają majątki osobiste, czyli przedmioty nie objęte wspólnością ustawową. Jednak, zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w jego trakcie małżonkowie mogą, w formie aktu notarialnego zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową. Umowa taka może być zmieniona lub rozwiązana. W razie ustanowienia ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK – co to jest? Jednolity Plik Kontrolny - (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Jednolitym Plikiem Kontrolnym objęte zostaną takie obszary jak: księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT faktury VAT. Zastosowanie JPK na żądanie organów podatkowych, w kontroli podatkowej, w postępowaniu podatkowym, w zakresie czynności sprawdzających, w tym czynności sprawdzających ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne – zmiany w Ordynacji Podatkowej od 1 lipca 2016r. Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa, dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne. Nie ma zatem możliwości potraktowania pełnomocnictwa złożonego przed 1 lipca 2016 r. dla celów konkretnego postępowania za pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnik ogólny: może być ustanowiony w każdej chwili – również w toku toczącego się postępowania, ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – 15% CIT, zmiany w ZUS i PIT

26.09.2016 Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obniżoną stawkę CIT od 2017 roku Z początkiem przyszłego roku obowiązywać będzie obniżona (z 19 do 15 proc.) stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z preferencyjnej stawki skorzystają małe podmioty oraz podatnicy dopiero rozpoczynający działalność. Ustawa obniży stawkę podatku dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Wyjątkiem jest art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej stawki względem podatników nowo utworzonych w efekcie działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych przed wejściem w życie przepisów i równocześnie po ich opublikowaniu. Koniec składek ZUS? ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Wysyłka deklaracji i zmiany w podatku VAT

Obecnie część zeznań i deklaracji nie wymaga podpisu kwalifikowanego: od osób fizycznych, m.in.  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39; VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (tylko w przypadku podatników będących osobami fizycznymi); od czynności cywilnoprawnych: PCC-3 (w przypadku osób fizycznych); akcyzowego, m.in. AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW. Ponadto z podpisu kwalifikowanego zwolnione są deklaracje PIT-16A i PIT-19A oraz wniosek PIT-16. Nowością wprowadzoną w 2016 roku jest m.in. wprowadzenie nowych kanałów przesyłania e-deklaracji Portal podatkowy i Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Tak jak dotąd roczne zeznania PIT można podpisać elektronicznie jedynie przy pomocy identyfikatora podatkowego (NIP albo PESEL), ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Kasa fiskalna

Ostatni rok zwolnienia z kas fiskalnych? Zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej, do tej pory okrajane z każdym rokiem, miały zgodnie z rozporządzeniem kończyć się wraz z 31 grudnia 2016r. Oznaczało to, że każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, musiałby używać kasy fiskalnej – od 2017 r. bez żadnych wyjątków. Pojawił się jednak projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 29.09.2016r (strona Rządowego Centrum Legislacji z opublikowanym projektem). Utrzymano w nim limit kwotowy obrotu, po przekroczeniu którego trzeba stosować kasę fiskalną – 20 tys. zł. Podtrzymano dotychczasowe i wprowadzono ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Ubezpieczenia biur rachunkowych

Kilka słów wstępu Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie: prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych, gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości. Działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych mogą wykonywać: przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu ... CZYTAJ WIĘCEJ »

IFT-2R/IFT-1R kiedy się składa i po co?

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z usług zagranicznych firm. Jest to szczególnie łatwe dzięki Internetowi i płatnościom przy użyciu kart bankomatowych. Wobec tego nabywając bilety lotnicze, reklamę lub nowy szablon do strony www często nawet nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że dokonaliśmy importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia usług, a tym samym daliśmy zarobić komuś kto nie jest polskim rezydentem podatkowym, a fakt ten jest nie bez znaczenia dla sposobu dokumentowania tego typu transakcji. W przypadku takich operacji pamiętamy zwykle o konieczności odprowadzenia w Polsce podatku VAT, nie wolno jednak ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę z biurem rachunkowym?

Klienci podpisujący umowę z biurem rachunkowym często tylko pozornie mają taką samą pozycję przetargową co biuro rachunkowe. Księgowa od lat zajmująca się przygotowywaniem umów dotyczących świadczenia usług rachunkowych ma dużo większe doświadczenie w obszarze konstruowania tego rodzaju dokumentów i wie jakie korzystne dla niej zapisy warto w nim umieścić. Wobec tego przeciętny klient może czuć się zagubiony i nie wiedzieć z jakimi "haczykami" może mieć do czynienia. Z tego powodu w tym artykule zwracamy uwagę na kilka spraw, o których warto pamiętać podpisując umowę z biurem rachunkowym. CZYTAJ WIĘCEJ »

Które biuro rachunkowe wybrać? Czy cena powinna być jedynym kryterium wyboru?

Wybór biura rachunkowego to jedna z najważniejszych decyzji jakie podejmuje przedsiębiorca podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Księgowa stanowi bowiem często całe zaplecze eksperckie firmy i odpowiada za ogół spraw urzędowo-prawnych. Jednak nawet w przypadku większych przedsiębiorstw, gdzie poza księgową świadczą swoje usługi także, np. prawnicy, poprawnie prowadzona księgowość jest podstawą pozwalającą, bez obaw o skutki ewentualnej kontroli skarbowej, skupić się na rozwijaniu biznesu. Na co należy wobec tego zwrócić uwagę podczas wyboru biura rachunkowego? CZYTAJ WIĘCEJ »