Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK – co to jest? Jednolity Plik Kontrolny - (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Jednolitym Plikiem Kontrolnym objęte zostaną takie obszary jak: księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT faktury VAT. Zastosowanie JPK na żądanie organów podatkowych, w kontroli podatkowej, w postępowaniu podatkowym, w zakresie czynności sprawdzających, w tym czynności sprawdzających ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne – zmiany w Ordynacji Podatkowej od 1 lipca 2016r. Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa, dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne. Nie ma zatem możliwości potraktowania pełnomocnictwa złożonego przed 1 lipca 2016 r. dla celów konkretnego postępowania za pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnik ogólny: może być ustanowiony w każdej chwili – również w toku toczącego się postępowania, ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – 15% CIT, zmiany w ZUS i PIT

26.09.2016 Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą obniżoną stawkę CIT od 2017 roku Z początkiem przyszłego roku obowiązywać będzie obniżona (z 19 do 15 proc.) stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Z preferencyjnej stawki skorzystają małe podmioty oraz podatnicy dopiero rozpoczynający działalność. Ustawa obniży stawkę podatku dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2017 r. Wyjątkiem jest art. 7 nowelizacji, który wprowadza ograniczenie w stosowaniu obniżonej stawki względem podatników nowo utworzonych w efekcie działań restrukturyzacyjnych, przeprowadzonych przed wejściem w życie przepisów i równocześnie po ich opublikowaniu. Koniec składek ZUS? ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Wysyłka deklaracji i zmiany w podatku VAT

Obecnie część zeznań i deklaracji nie wymaga podpisu kwalifikowanego: od osób fizycznych, m.in.  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39; VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (tylko w przypadku podatników będących osobami fizycznymi); od czynności cywilnoprawnych: PCC-3 (w przypadku osób fizycznych); akcyzowego, m.in. AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW. Ponadto z podpisu kwalifikowanego zwolnione są deklaracje PIT-16A i PIT-19A oraz wniosek PIT-16. Nowością wprowadzoną w 2016 roku jest m.in. wprowadzenie nowych kanałów przesyłania e-deklaracji Portal podatkowy i Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC). Tak jak dotąd roczne zeznania PIT można podpisać elektronicznie jedynie przy pomocy identyfikatora podatkowego (NIP albo PESEL), ... CZYTAJ WIĘCEJ »

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Kasa fiskalna

Ostatni rok zwolnienia z kas fiskalnych? Zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej, do tej pory okrajane z każdym rokiem, miały zgodnie z rozporządzeniem kończyć się wraz z 31 grudnia 2016r. Oznaczało to, że każdy przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, musiałby używać kasy fiskalnej – od 2017 r. bez żadnych wyjątków. Pojawił się jednak projekt nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 29.09.2016r (strona Rządowego Centrum Legislacji z opublikowanym projektem). Utrzymano w nim limit kwotowy obrotu, po przekroczeniu którego trzeba stosować kasę fiskalną – 20 tys. zł. Podtrzymano dotychczasowe i wprowadzono ... CZYTAJ WIĘCEJ »