Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Wysyłka deklaracji i zmiany w podatku VAT

Obecnie część zeznań i deklaracji nie wymaga podpisu kwalifikowanego:

 • od osób fizycznych, m.in.  PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-39;
 • VAT: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D (tylko w przypadku podatników będących osobami fizycznymi);
 • od czynności cywilnoprawnych: PCC-3 (w przypadku osób fizycznych);
 • akcyzowego, m.in. AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW.

Ponadto z podpisu kwalifikowanego zwolnione są deklaracje PIT-16A i PIT-19A oraz wniosek PIT-16.
Zahlen Hintergrund bunt - endlos
Nowością wprowadzoną w 2016 roku jest m.in. wprowadzenie nowych kanałów przesyłania e-deklaracji Portal podatkowy i Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Tak jak dotąd roczne zeznania PIT można podpisać elektronicznie jedynie przy pomocy identyfikatora podatkowego (NIP albo PESEL), imienia, nazwiska, daty urodzenia i kwoty przychodu z poprzedniego zeznania.

Od 2017 roku podatnicy będą mogli składać deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT) wyłącznie drogą elektroniczną – taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, który ma uszczelnić system poboru podatku.

Od początku 2017 r. obowiązek ten dotyczyć będzie niektórych podatników:

 • podatników Vat-UE,
 • rozliczających systemem odwróconego obciążenia Vat,
 • zobowiązanych do składania dokumentów, w tym deklaracji rozliczeniowych, zgodnie z art. 47a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (rozliczającego składki za więcej niż 5 osób).

Od 2018 roku zmiana obejmie wszystkich podatników.

26.09.2016 opublikowano projekt nowelizacji Ustawy o VAT, zwany „ustawą uszczelniającą”

Najważniejszymi z projektowanych zmian są:

 • Zwiększenie limitu zwolnienia z VAT ze 150 000 zł do 200 000 zł.
 • Ograniczenie prawa do kwartalnych rozliczeń VAT. Rozliczenia kwartalne dotyczą tylko małych podatników (do 1 200 000 EUR obrotu); w pierwszym roku działalności wszystkich obowiązują wyłącznie rozliczenia miesięczne.
 • Składanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE i VAT-27 wyłącznie elektronicznie.
 • Ograniczenia przy rejestracji podatnika VAT. Urząd może zażądać kaucji gwarancyjnej jako warunku
  zarejestrowania w przypadku rejestracji na „wirtualne biuro”, z dość pojemnym i nieprecyzyjnym określeniem tego pojęcia, a także w sytuacji, gdy osoba była wspólnikiem, członkiem zarządu itp. w przedsiębiorstwie, które w ciągu ostatnich 2 lat miało zaległości podatkowe przekraczające 20 000 zł., nie liczy się tu zaległości nie stanowiących wyłudzenia podatku, na przykład niewielkich opóźnień, od których zapłacono odsetki.
 • Kaucja gwarancyjna od 20 000 do 200 000 zł; zwracana jest ona po roku wraz z niewielkimi odsetkami, o ile nie zostanie zużyta na pokrycie zaległości podatkowych.
 • Ograniczenie związane z terminem zwrotu VAT przyspieszonym do 25 dni.
 • Zwiększenie zakresu „odwrotnego obciążenia” w transakcjach krajowych.
 • Zwiększenie zakresu „solidarnej odpowiedzialności” dostawcy i nabywcy.
 • Ograniczenie związane z innym rodzajem kaucji gwarancyjnej.
 • Przewiduje się zwiększenie kar za nierzetelne rozliczenia podatkowe i objęcie nimi większej liczby osób.