Usługi Rachunkowe Katarzyna Sypek

Usługi Rachunkowe Katarzyna Sypek
Dobrynin 151A, 39-322 Rzemień
e-mail: katarzynasypek@op.pl
tel. 508 108 745
numer SWBR 48/2015

W ramach prowadzonej działalności, w oparciu o 13-letnią praktykę w dziedzinie prawa podatkowego i księgowości oferuję:

  • kompleksową obsługę rachunkowo-podatkową przedsiębiorstw indywidualnych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji
  • pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej
  • wsparcie w pozyskaniu dotacji, funduszy i grantów
  • nadzór nad przyjętą strategią biznesową
  • prezentację i opiniowanie sytuacji finansowej i majątkowej podmiotów
  • doradztwo w zakresie rachunkowych rozwiązań podziałów, fuzji i przejęć, a także ocenę synergii ekonomicznej oraz zagrożeń podatkowych z nimi związanych
  • organizację kontroli wewnętrznej sektora prywatnego.

Posiadam certyfikat Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz tytuł dyplomowanego księgowego.