sankcje prawne

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

JPK – co to jest? Jednolity Plik Kontrolny - (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Jednolitym Plikiem Kontrolnym objęte zostaną takie obszary jak: księga rachunkowa, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT faktury VAT. Zastosowanie JPK na żądanie organów podatkowych, w kontroli podatkowej, w postępowaniu podatkowym, w zakresie czynności sprawdzających, w tym czynności sprawdzających ... CZYTAJ WIĘCEJ »