pełnomocnictwo ogólne

Zmiany i nowe obowiązki w prawie w roku 2017 – Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne – zmiany w Ordynacji Podatkowej od 1 lipca 2016r. Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa, dotyczące udzielania pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne. Nie ma zatem możliwości potraktowania pełnomocnictwa złożonego przed 1 lipca 2016 r. dla celów konkretnego postępowania za pełnomocnictwo ogólne. Pełnomocnik ogólny: może być ustanowiony w każdej chwili – również w toku toczącego się postępowania, ... CZYTAJ WIĘCEJ »