pdof

Opodatkowanie dochodu z tytułu umowy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi

Wykonujesz pracę na rzecz innej osoby, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej? Nie wiesz jak to formalnie załatwić żeby nie mieć kłopotów z Urzędem Skarbowym? Najprostszą forma jest sporządzeniu umowy o dzieło. Umowa taka nie podlega oskładkowaniu ZUS, będzie tylko opodatkowana podatkiem dochodowym. Czym jest umowa o dzieło Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsensualną. Warunkiem ... CZYTAJ WIĘCEJ »