CIT 15%

CIT 15% – czy warto przekształcać się w spółkę z o.o. żeby płacić mniejszy podatek?

Zgodnie ze zmianami, które czekają nas od nowego (2017) roku, będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 19% oraz 15%. Może zaczniemy jednak od tego kto jest podatnikiem podatku CIT, czyli kogo ta zmiana dotyczy: osoby prawne, czyli wymienione jako osoby prawne w kodeksie spółek handlowych spółki prawa handlowego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, a także inne osoby prawne np fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie, spółki kapitałowe (z o.o. i akcyjne) w organizacji, spółki komandytowo – akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, jednostki organizacyjne ... CZYTAJ WIĘCEJ »