ProPIT biuro rachunkowe Edyta Zaniewicz

ProPIT biuro rachunkowe Edyta Zaniewicz
ul. Jana Kilińskiego 4
21-400 Łuków
tel. 514 287 286
tel. 501 569 961
biuro@propit.com.pl
www.propit.com.pl
numer SWBR 148/2016

ProPIT Biuro rachunkowe działa w oparciu o Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów nr 23827/2008 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jeśli stoicie Państwo przed wyborem biura rachunkowego lub też chcielibyście zmienić aktualną obsługę księgową, szukacie porady związanej z prowadzeniem firmy, lub macie wątpliwości podatkowe, na które nikt do tej pory nie udzielił odpowiedzi – serdecznie zapraszam do współpracy, która z pewnością zaowocuje wymiernymi korzyściami.