Odpowiedź SWBR na działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Biura Rachunkowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Współpracujących Biur Rachunkowych pragną stanowczo zaprotestować przeciwko pojawiającym się w mediach informacjom, jakoby księgowi oraz Biura Rachunkowe byli oszustami świadczącymi na szkodę klienta usługi doradztwa podatkowego. Ta medialna, nie poparta faktami, a jedynie nieprawdziwymi i zmanipulowanymi informacjami nagonka na Biura Rachunkowe, rozpętana przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych godzi w dobre imię profesjonalnych Biur Rachunkowych.
Nieprawdą jest jakoby Biura Rachunkowe z premedytacją dokonywały „błędnych rozliczeń podatkowych” i nie brały za to odpowiedzialności. To właśnie Biura Rachunkowe sporządzają zeznania podatkowe swoich klientów i w najlepszym interesie obu stron współpracy jest to, by te rozliczenia były poprawne.
Nieprawdą są też pojawiające się informacje, jakoby Biura Rachunkowe nie posiadały ubezpieczenia OC, przez co ich klienci nie mogą dochodzić swoich roszczeń. Dziwi nas, że Doradcy Podatkowi oraz dziennikarze nie są świadomi faktu, iż dochodzenie roszczeń nie jest zależne od posiadania przez kogokolwiek jakiegokolwiek ubezpieczenia. Jednocześnie chcemy podkreślić iż zawarcie umowy ubezpieczenia jest obowiązkiem dużej liczby Biur Rachunkowych oraz stanowi ochronę dla samego Biura. Spora liczba księgowych wykupuje nie tylko ubezpieczenie obowiązkowe, ale dodatkowo korzysta z ubezpieczeń dobrowolnych i rozszerzających zakres ubezpieczenia obowiązkowego – właśnie po to, by klient Biura Rachunkowego czuł się bezpiecznie.
Pragniemy zauważyć – co być może umyka szukającym newsów dziennikarzom – że samo złożenie wniosku do prokuratury nie przesądza jeszcze o czyjejś winie, jednak wywołuje społecznie negatywne skutki w postaci braku zaufania do księgowych. Jako Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych przypominamy, że „sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie” NIE JEST czynnością zastrzeżoną wyłącznie dla Doradców Podatkowych, dlatego też Biura Rachunkowe dalej będą to robić, niezależnie jak wiele niemających podstaw wniosków o ukaranie przygotuje jeszcze KIDP.
W opinii SWBR działania KIDP deprecjonujące Biura Rachunkowe i wskazujące jakoby doradcy podatkowi byli jedynym lekarstwem na domniemane oszustwa Biur Rachunkowych stoją w jawnej sprzeczności z zasadami etyki doradców podatkowych, a w szczególności z rozdziałem IV tego dokumentu, który obliguje każdego doradcę podatkowego do prowadzenia reklamy w sposób obiektywny, etyczny oraz zgodny z dobrymi obyczajami i godnością zawodu.
Musimy również dodać, iż z pewnym rozbawieniem odbieramy informację o tym, że „księgowi-oszuści” unikają pozostawiania śladów i dlatego nie wysyłają faksów. Uprzejmie zawiadamiamy też, że nie wysyłamy telegramów, nie sporządzamy notatek na maszynach do pisania oraz nie posługujemy się alfabetem Morse’a. Krajowej Izbie Doradców Podatkowych sugerujemy korzystanie z nowocześniejszych form komunikacji.