MSP-Biuro Rachunkowe Magdalena Trybuś

MSP-Biuro Rachunkowe Magdalena Trybuś
41-500 Chorzów ul. Gwarecka 37/20
NIP: 729-185-21-76
e-mail: biuromsp@wp.pl
tel. 501 071 585
www.biuromsp.pl
numer SWBR 5/2015

mps_br_logo

Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 13372/2006 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowość i rzetelność prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej. Biuro jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Współpracujemy z licencjonowanym doradcą podatkowym. Utrzymujemy najwyższe standardy dbałości o dobro i bezpieczeństwo naszych klientów.